Skip to content

งานคีย์ข้อมูล Part time รายได้เสริม หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน เสาร์ อาทิตย์

July 26, 2011

สำหรับคนที่ต้องการมีรายได้เสริม กำลังหางาน Part time ทำในเวลาว่าง เสาร์ อาทิตย์ หรือ คนทำงานประจำ ที่ต้องการสร้างรายได้เสริม หลังเลิกงาน หรือ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการหางาน Part time หลังเลิกเรียน เชิญร่วมงาน Part time กับ งานคีย์ข้อมูล ซึ่งกำลังมีการขยายงานมากขึ้น

ลักษณะงานคีย์ข้อมูล Part time

–  คีย์ข้อมูล พิมพ์งาน ส่ง E-mail มีข้อความเตรียมไว้ให้

–  ไม่กระทบกับงานประจำและเวลาเรียน เลือกเวลาการทำงานได้ ทำหลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน หรือ เสาร์ อาทิตย์ ได้ ใช้เวลาการทำงาน 2-3 ชั่วโมงต่อวัน

–   สามารถเริ่มงานได้ทันทีไม่ฟิกเวลาการทำงานรับงานกลับไปทำที่บ้านได้

–   รายได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของงาน

คุณสมบัติงานคีย์ข้อมูล Part time

  1. จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ที่ได้รับมอบหมาย
  3. มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
  4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการสอนงานให้ก่อน

เอกสารที่ใช้ในการติดต่องานคีย์ข้อมูล Part time

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

2. สำเนาบัญชีธนาคาร หน้าแรก (ยกเว้นธนาคาร ออมสิน และ ธกส.) 1 ใบ

*** รหัสติดต่องาน คือ F-133042 *** กรุณาจดมาด้วยเพื่อรับเอกสาร

สนใจงานคีย์ข้อมูล Part time กรุณา ติดต่อ คุณอัยย์ลดา F-133042

โทร. 089-6229979, 085-9335437, 084-7999897

กรุณาจดหมายเลขติดต่องานมาด้วยเพื่อรับเอกสาร < F-133042 >

หรือ >>CLICK<< เพื่อฝากประวัติ

 หากคุณมีเวลาว่าง หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน หรือ เสาร์ อาทิตย์ และต้องการสร้างรายได้เสริมเชิญร่วมงาน Part time กับเรา

Tag: หางาน, Part time, รายได้เสริม, หลังเลิกงาน, หลังเลิกเรียน, เสาร์ อาทิตย์, สร้างรายได้, คีย์ข้อมูล

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: